werkwijze leerondersteuning

 

 

Kennismaking:

Via het telefoonnummer of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

 

Intakegesprek:

Het intakegesprek wordt gevoerd met u en uw kind. Naar aanleiding van het ingevulde formulier, kijk we tijdens de intake samen of we de hulpvraag van het kind (deze kan mogelijk verschillen met de hulpvraag van de ouder) boven water kunnen krijgen. Ik vind het erg belangrijk dat het kind achter de gevraagde hulp staat en bereid is hieraan mee te werken. Ook kijken we tijdens de intake of het klikt tussen het kind en mij. Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan geef ik dit eerlijk aan en gaan onze wegen uiteen. Besluiten we samen verder te gaan, dan maken we afspraken voor het te volgen traject.

Traject:

Afhankelijk van de hulpvraag zal het traject kort duren of over langere periode worden uitgesmeerd. Hoe eerder met leerondersteuning wordt gestart, hoe kleiner de achterstand die het kind heeft opgebouwd en des te sneller deze achterstand wordt ingehaald. In overleg wordt gekozen voor meerdere korte hulpmomenten of één langere sessie per week. De oefenstof wordt spelenderwijs aangeboden, waarbij gebruik gemaakt wordt van zoveel mogelijk verschillende werkvormen. Tussen de sessies door is (blijft) het belangrijk dat u zelf thuis met het kind oefent. Indien gewenst kan ik u hiervoor suggesties geven.

(tussen)evaluatie:

Na ongeveer 6 tot 8 weken volgt een evaluatie en wordt gekeken of er langer hulp nodig/wenselijk is. Dit kan ook op een ander gebied zijn dan waar aanvankelijk mee is gestart.