ouders

Wat is kindercoaching

Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van begeleiding die erop gericht is kinderen op een positieve manier bewust te maken van bepaalde processen.

Kindercoaching is voor kinderen die willen leren hoe ze zich beter staande kunnen houden of wat ze kunnen doen in moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld, omgaan met een scheiding, rouwverwerking, assertiviteit of omgaan met faalangst. . Het kind staat bij kindercoaching centraal en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. De minimumleeftijd om een kind te kunnen coachen is 9 jaar.

Niet bij ieder kind gaat groot worden van zelf. Soms moeten er flinke hobbels worden genomen en is het na het vallen lastig opstaan. Meestal lukt dit opstaan zelfstandig of met behulp van de ouders/opvoeders. Maar in enkele gevallen is de val te diep of de hobbel te groot en is er hulp van buitenaf nodig. Op dat moment kan een kindercoach uitkomst bieden.

De kindercoach ondersteunt de kinderen om het zelf weer te kunnen en geeft ze tools om de hobbels te lijf te gaan, waardoor het kind, en vaak ook het hele gezin, weer lucht krijgt  en op eigen kracht weer door kan gaan.
Ieder kind is uniek en beschikt over specifieke eigenschappen, kwaliteiten en talenten. Kinderpraktijk Klavertje Vier gaat uit van deze kwaliteiten om het kind op zijn/haar eigen manier te steunen bij het zoeken naar een oplossing voor het obstakel dat hij/zij is tegengekomen.

Het coachen van kinderen gebeurt door het kind verschillende werkvormen aan te bieden. De werkvormen zijn bijvoorbeeld: het voeren van gesprekken, spelen van spellen, filosoferen, allerlei vormen van creativiteit waaronder bijvoorbeeld tekenen en gebruikmaken van bewegingsvormen. Een paar van de spellen waar kinderpraktijk Klavertje Vier gebruik van maakt zijn o.a. Schatgravers en het COACHEE!-spel®
Door gebruik te maken van verschillende werkvormen kan het kind op diverse manieren informatie geven en komt het zo elke keer een stapje verder.

De kindercoach biedt geen kant en klare oplossingen.  Ik ga ervan uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!
Ik probeer te helpen om deze antwoorden te vinden. Samen ontdekken, leren en ontwikkelen zodat het kind lekkerder in zijn of haar vel gaat zitten.
Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen, ontdekt uw kind welke kwaliteiten het heeft en hoe hij of zij deze kan inzetten.

Tijdens een coachingstraject leren kinderen hun eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan en lekkerder in hun vel zitten. Ze leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken en krijgen zo weer zelfvertrouwen. Ze leren om hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.