werkwijze kindercoaching

 

Kennismaking:

Via het telefoonnummer of het contactformulier op de website kunt u contact met mij opnemen voor meer informatie over de praktijk en de werkwijze. Heeft u interesse, dan stuur ik u het intakeformulier toe en maken we een afspraak voor een gesprek.

Intakegesprek:

Het intakegesprek wordt gevoerd met u en uw kind. Naar aanleiding van het ingevulde formulier, kijk we tijdens de intake samen of we de hulpvraag van het kind (deze kan mogelijk verschillen met de hulpvraag van de ouder) boven water kunnen krijgen. Ik vind het erg belangrijk dat het kind achter de gevraagde hulp staat en bereid is hieraan mee te werken. Ook kijken we tijdens de intake of het klikt tussen het kind en mij. Mocht de hulpvraag buiten mijn deskundigheid vallen, dan geef ik dit eerlijk aan en gaan onze wegen uiteen. Besluiten we samen verder te gaan, dan maken we afspraken voor het te volgen traject. Ook tijdens de intake zal ik gebruik maken van creatieve werkvormen en/of spelletjes, zodat u meteen een idee krijgt van het verloop van de sessies.

Traject:

Het traject bestaat uit minimaal 5 sessies. Na de eerste 5 sessie is er een evaluatie met de ouders en bekijken we samen of er meer sessies wenselijk zijn. 

De eerste ontmoeting met uw kind is een kennismaking, waarbij er vertrouwen wordt opgebouwd tussen het kind en mij.

In de volgende sessies wordt de hulpvraag verder uitgediept en het te behalen doel wordt geformuleerd. Vervolgens ga ik samen met uw kind op zoek naar een antwoord op deze hulpvraag, en naar de hulpmiddelen waarmee we dit doel kunnen bereiken. Hierbij kunnen verschillende werkvormen worden ingezet. Een aantal voorbeelden zijn: Spel, tekenen, kleien, knutselen, verhalen vertellen, muziek, rollenspel, etc. Daarbij maak ik gebruik van verschillende spelen, zoals het COACHEE!-spel, schatgravers, toppers, enz.

Om het kind een veilige situatie te bieden zal alles wat er besproken wordt tijdens de sessies binnen de muren van de praktijk blijven. In overleg met het kind wordt de inhoud van de sessies wel of niet gedeeld met de ouders.

(tussen)evaluatie:

Na 5 sessies volgt een evaluatiegesprek met ouder en kind. Hierin wordt besproken welke vorderingen gemaakt zijn en of het kind voldoende tools heeft gekregen om zelf verder te kunnen. Het streven is altijd om het traject zo kort mogelijk te laten duren, maar mocht het kind behoefte hebben aan meer, worden nieuwe sessies afgesproken.