leerondersteuning

Soms hebben kinderen tijdelijk individuele ondersteuning nodig om goed mee te kunnen komen op school en vol zelfvertrouwen de opdrachten en toetsen te kunnen maken. Individuele leerondersteuning werkt in dit geval goed, omdat de leerstof en wijze van aanbieden aangepast kunnen worden aan het kind.

Leren moet leuk zijn. Daarom ga ik samen met het kind op zoek naar de juiste handvatten om de vaardigheden onder de knie te krijgen. Leuke, speelse manieren die voor dit kind werken. Het zelfvertrouwen bij het maken van de opdrachten zal hierdoor groeien, wat ook de motivatie ten goede komt. Kinderen zullen weer ontdekken hoe leuk leren kan zijn!

Ook hierbij ga ik er van uit, dat de extra hulp zoveel mogelijk onder schooltijd gegeven wordt, zodat het kind na schooltijd ook écht vrij is. De schooltijd zelf kost hem/haar immers al erg veel energie, omdat het leren niet vanzelf gaat.