algemeen

Welkom bij Kinderpraktijk Klavertje Vier!

Dit is de plek voor hulp aan kinderen op de basisschool en hun ouders, als het even niet lekker loopt! De plek voor ouders en kinderen met verschillende problemen; groot en klein. Kinderen of ouders, die een luisterend oor nodig hebben, kinderen, die zich niet gelukkig of gezien voelen, kinderen en ouders, die om wat voor een reden dan ook vastzitten!

En…… men hoeft er niet voor op pad, want met mijn vrolijke camperbus kom ik naar de klant toe! Ik kan kinderen onder schooltijd helpen bij hun eigen school, zodat ze niet langer dan nodig is de klas uit hoeven. In overleg haal ik ze zelf uit de klas en breng ze na afloop van de sessie weer terug in de klas.  Maar uiteraard is ook een andere locatie mogelijk, dankzij mijn mobiele praktijkruimte.

Kindercoaching:

Soms zit een kind even niet zo lekker in zijn vel. Dat kan verschillende oorzaken hebben; soms is het direct duidelijk, maar soms ook niet. Als kindercoach ga ik samen met het kind op zoek naar wat het te leren heeft en op welke manier dat het beste gaat lukken. Het kind stelt zelf een leerdoel vast en zoekt de weg om dit doel te bereiken. Kindercoaching kan worden ingezet vanaf 9 jaar.

Leerondersteuning:

Soms heeft een kind moeite met een bepaald onderdeel van de leerstof op school. Ook hierbij kan ik ondersteuning geven om door middel van speelse werkvormen het betreffende onderdeel extra te oefenen. 
Deze hulp kan al worden ingezet vanaf het moment dat het kind leert lezen (meestal in groep 3)